Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Khối các đơn vị Viện - Học viện, Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ hai, 31/12/2018 12:45 GMT+7

Ngày 27/12/2018 tại 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Khối các đơn vị Viện – Học viện gồm: Học viện Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo (VISTI), Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ (VISTEC), Viên Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI), Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (IRRD), Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác Công nghệ (NIPTEX) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện lãnh đạo của Công đoàn Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Văn phòng Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia và một số cơ quan thông tấn báo chí; cùng sự tham dự của Đại diện lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt của 05 đơn vị thuộc khối các đơn vị Viện và Học viện (nêu trên).

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết khối Viện và Học viện năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thủ trưởng của 05 đơn vị thuộc khối các đơn vị Viện và Học viện của Bộ KH&CN  báo cáo về những kết quả đã đạt được trong năm 2018 cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; từ đó đề ra phương hướng hoạt động năm 2019. Hội nghị đã được nghe ý kiến trao đổi, góp ý của Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ về các kết quả đã đạt được trong năm 2018, đồng thời cùng trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cách thức phối hợp giữa các đơn vị thuộc khối nghiên cứu với các đơn vị quản lý của Bộ.

Đồng chí Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có báo cáo trước toàn thể Hội nghị về tình hình hoạt động chính của Học viện: đơn vị mới được thành lập trong năm 2018 trên cơ sở kiện toàn của Viện Chiến lược và Chính sách KHCN và Trường Quản lý KH&CN. Năm 2018 được coi là một năm đầy thử thách và khó khăn đối với một đơn vị mới hình thành nhưng công tác tổ chức cán bộ của Học viện đã được thực hiện quyết liệt, linh hoạt và đảm bảo bộ máy tinh gọn, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu vị trí công việc và nguyện vọng của cá nhân, đảm bảo quyền lợi cho viên chức, người lao động đang công tác Học viện. Về cơ bản, đến nay khung tổ chức bộ máy nhân sự của Học viện đã cơ bản được kiện toàn, tâm lý cán bộ được ổn định để yên tâm công tác.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng tại Hội nghị

Học viện đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối theo dõi tình hình cải thiện Chỉ số Đổi mới sáng tạo GII và đã góp phần vào kết quả tích cực năm 2018 (Việt Nam xếp hạng 45 trong số 126 quốc gia/nền kinh tế, cải thiện 02 bậc so với xếp hạng năm 2017, cải thiện 14 bậc so với xếp hạng năm 2016). Bên cạnh đó Học viện rất chú trọng đến công tác nghiên cứu về chiến lược phát triển KH&CN nói chung và tập trung hướng đến nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước của Bộ KH&CN nhằm đưa ra các báo cáo nhanh phục vụ yêu cầu, hội nghị của Trung ương, Lãnh đạo Chính phủ hoặc Bộ, ngành có liên quan. Công tác đào tạo được Học viện triển khai tốt trên cả ba mảng công việc: đào tạo sau đại học, bồi dưỡng theo chức danh và bồi dưỡng nghiệp vụ, triển khai Đề án 2395. Đồng thời, Học viện chú trọng tăng cường phát huy, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài như World Bank, Hội đồng Anh tại Việt Nam, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới,… với định hướng hợp tác phát triển theo chiều sâu về chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cán bộ và vị thế của Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung và Học viện nói riêng với các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, Học viện vẫn gặp một số khó khăn do đơn vị mới thành lập, đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn còn nhiều bất cập, số lượng giảng viên cơ hữu tham gia công tác đào tạo sau đại học còn thiếu, việc gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo còn hạn chế.

Ngoài ra, đồng chí Hoàng Minh cũng chia sẻ, mong muốn trong quá trình công tác thời gian tới các đơn vị thuộc khối Viện và Học viện của Bộ KH&CN cần có sự gắn bó, chia sẻ để cùng hợp lực giải quyết những vấn đề lớn của Bộ và đặc biệt cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ và tháo gỡ những khó khăn của các đơn vị thuộc Khối Viện và Học viện trong quá trình thực thi công vụ.

Giám đốc Hoàng Minh (Học viện) báo cáo tại Hội nghị

Nhận xét chung về hoạt động của khối trong năm qua, Thứ trưởng Trần Văn Tùng chúc mừng các thành quả của 05 đơn vị thuộc Khối các Viện và Học viện năm 2018, nhất trí với các báo cáo đã được trình bày và chia sẻ với những khó khăn, hạn chế còn tồn tại của 05 đơn vị. Thứ trưởng cho rằng, để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế của năm 2018, sang năm 2019 các đơn vị cần tiếp tục chủ động, chú trọng triển khai các nội dung công việc phù hợp với hoạt động của mỗi đơn vị. Thứ trưởng cũng cho biết nếu nguồn đầu tư tài chính chia trung bình từ cả nguồn ngân sách (không bao gồm nguồn kinh phí giành cho đầu tư, xây dựng cơ bản,…) và nguồn huy động từ xã hội cho một người tại đơn vị nghiên cứu công lập dưới 300 triệu đồng/người/năm thì đơn vị nghiên cứu đó sẽ rất yếu vì không có nguồn lực để thực hiện và khó có thể giữ được người, cũng như tạo lập được môi trường làm việc tốt; để đơn vị nghiên cứu hoạt động được thì bình quân đầu tư cho nghiên cứu phải từ 300 triệu đồng/người/năm; đơn vị nghiên cứu hoạt động tốt thì nguồn tài chính đầu tư bình quân cho một người phải đạt từ 500 triệu đồng/người/năm trở lên để các đơn vị trong Khối định vị được vị trí và khả năng của mình để tiếp tục phấn đấu. Về phía Bộ KH&CN sẵn sàng tạo điều kiện, quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí cho đơn vị sự nghiệp khi đáp ứng được đúng vấn đề theo định hướng phát triển của Bộ, đúng theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và có thông tin tín hiệu từ cấp có thẩm quyền hoặc từ tín hiệu thị trường.

Đối với Học viện khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã chỉ đạo cần tiếp tục tập trung (1) kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự tại các đơn vị, phòng ban trực thuộc Học viện để có được bộ máy vận hành thực sự hiệu quả; (2) nghiên cứu chiến lược phát triển KH&CN và đặc biệt là vấn đề dự báo phát triển KH&CN vì đây chính là thông tin đầu vào phục vụ cho việc đặt hàng của ngành KH&CN và là căn cứ để xây dựng chiến lược, định hướng phát triển KH&CN; (3) công tác đào tạo cần tập vào đào tạo sau đại học, triển khai thực hiện đề án 2395 (lựa chọn nghiêm túc các nhóm cử đi đào tạo theo ê kíp ở nước ngoài để có được những nhóm nghiên cứu mạnh giúp giải quyết các vấn đề, bài toán đặt ra của chúng ta), liên kết và phối hợp tốt với các đơn vị có chức năng đào tạo thuộc Bộ để công tác đào tạo các chuyên ngành của Bộ KH&CN không bị phân tán và thực sự hiệu quả./.

Nguồn VISTI

Lượt xem: 240

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online: 2940
Lượt truy cập: 25473