Kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 - 2019

Thứ sáu, 07/12/2018 12:10 GMT+7

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-HVKHCN về việc phê duyệt kế hoạch triển khai các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 – 2019. Thời gian và địa điểm tổ chức các lớp học dự kiến như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến

Địa điểm

1

Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên chính (Hạng II) 

23/11/2018-04/01/2019

Hà Nội

 

2

28/11/2018-10/01/2019

Tp HCM

3

Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư chính (Hạng II)

28/11/2018-10/01/2019

TP HCM

4

04/12/2018-15/01/2019

Hà Nội

5

Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp (Hạng I) và Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư cao cấp (Hạng I)

04/12/2018-15/01/2019

 

Hà Nội

6

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (Hạng III)

14/12/2018-25/01/2019

Đài TNVN

 

7

Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên chính (Hạng II)

22/02-05/04/2019

Hà Nội

 

8

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (Hạng III)

22/02-05/04/2019

Hà Nội

 

9

Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên chính (Hạng II)

05/03-16/04/2019

Hà Nội

10

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (Hạng III)

05/03-16/4/2019

Hà Nội

11

Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (Hạng III)

12/03-24/4/2019

TP HCM

 

12

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (Hạng III)

12/03-24/04/2019

 Tp HCM

13

Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (Hạng III)

18/04-30/5/2019

Hà Nội

 

14

Các lớp khác

 

Hà Nội

 

 

 

Lượt xem: 522

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online: 2916
Lượt truy cập: 25456