Tài liệu hướng dẫn tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2395

Thứ ba, 02/10/2018 17:20 GMT+7

Tài liệu nhằm cung cấp cho các cán bộ quản lý/cán bộ nghiên cứu các quy định hướng dẫn tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395):

Quyết định 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

Thông tư 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

Thông tư 88/2017/TT-BTC ngày 22/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

Chương trình Hội nghị giới thiệu Đề án 2395;

Phiếu thu thập thông tin về triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN trong nước và nước ngoài từ ngân sách nhà nước (Đề án 2395); 

 

 

Lượt xem: 797

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online: 2920
Lượt truy cập: 25459