Thông báo về tổ chức Hội nghị giới thiệu Đề án 2395 và Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2395 tại TP Hà Nội

Thứ ba, 02/10/2018 15:04 GMT+7

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2395/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (gọi tắt là Đề án 2395). Đề án 2395 có mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức KH&CN và doanh nghiệp.

Để phổ biến thông tin và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2395, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị hướng dẫn tham gia Đề án 2395 tại Thành Phố Hà Nội. Thời gian và địa điểm dự kiến như sau:

 

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 05 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp số 6, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

 

Xin vui lòng xác nhận sự tham dự của Quý đại biểu qua:

- Số điện thoại: 024.38.259.234/0963.608.208; Email: visti@most.gov.vn

- Hoặc đăng kí theo đường dẫn: https://goo.gl/forms/Zo9WbhQJCAoZASR83

Xin trân trọng cảm ơn./.

Các tài liệu liên quan:

             - Quyết định 2395/QĐ-TTg  ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

             - Thông tư 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

             - Thông tư 88/2017/TT-BTC ngày 22/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

             - Chương trình Hội nghị giới thiệu Đề án 2395;

             - Phiếu thu thập thông tin về triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN trong nước và nước ngoài từ ngân sách nhà nước (Đề án 2395).

 

         

 

Lượt xem: 897

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online: 2907
Lượt truy cập: 25448